Referate noi - proiecte, esee, comentariu, compunere, referat
Referate categorii

Cadrul modelului „procesele de rezolvare a problemelor ” – asistenta sociala

CADRUL MODELULUI PROCESELE DE REZOLVARE A PROBLEMELOR ” – ASISTENTA SOCIALA

(Adaptare dupa Compton si Galaway)

I.        IDENTIFICAREA SI DEFINIREA PROBLEMEI

A.     Problema din perspectiva solicitantului de ajutor

B.     Problema definita din perspectiva sistemelor cu care solicitantul de ajutor interactioneaza (familie, scoala, comunitate)C. Problema din perspectiva asistentului social

D. Problema de lucru (coordonatele inceperii activitatilor comune)

II.       IDENTIFICAREA OBIECTIVELOR

A.     Cum intrevede (cum doreste) cel care solicita ajutorul rezolvarea problemei?

1.     Obiective pe termen scurt

2.     Obiective pe termen lung

B.     Ce considera solicitantul de ajutor ca ar fi necesar pentru rezolvarea problemei?

C.     Ce mijloace de solutionare cauta, asteapta de la agentia sau serviciul social respectiv?

D.    Care este perspectiva asistentului social asupra obiectivelor, ca rezultate dorite in raport cu problema ?

E.     Ce considera asistentul social ca poate oferi solicitantului de ajutor, din partea agentiei in care lucreaza ?

III.     CONTRACT PRELIMINAR

A.     Clarificarea realitatilor si limitelor serviciului

B.     Precizarea naturii vitoarelor activitati comune

C.     Eventualitatea angajarii sau a acordului de a proceda mai departe in explorare si estimare in maniera care confirma drepturile, asteptarile si autonomia celui asistat, ca si dreptul asistentului de a interveni


IV. EXPLORARE SI INVESTIGARE

A.     Motivatie1.     Disconfort

2.     Speranta

B.     Sanse

C.     Capacitatea sistemului asistat

V. ESTIMARE SI EVALUARE

A. Daca si cum problemele identificate se afla in relatie cu nevoile celui asistat

B. Analiza situatiei pentru a se identifica factorii majori care o influenteaza

C  Analiza factorilor semnificativi care contribuie la continuitatea nevoii, a dificultatii

D.    Identificarea factorilor cei mai critici, definirea interrelatiilor lor, selectarea celor asupra carora se va interveni

E.     Identificarea resurselor disponibile, a punctelor tari si a motivatiilor

F.     Selectarea si utilizarea generalizarilor adecvate, a conceptelor si principiilor specifice asistentei sociale

G.    Interpretarea faptelor din perspectiva profesionala a asistentei sociale

VI. ELABORAREA PLANULUI DE INTERVENTIE

A.     Analiza si stabilirea unor obiective realizabile

B.     Analiza alternativelor, a variantelor de solutii, cu costurile si rezultatele posibile

C.     Precizarea modalitatilor adevate de asigurare a furnizarii serviciilor

D.    Concentrarea asupra eforturilor in vederea schimbariiE.     Rolurile profesionale ale asistentului social

F.     Luarea in considerare a posibilelor obstacole de la nivelul celui asistat sau de la nivelul mediului, care ar putea impiedica realizarea planului

G.    Luarea in considerare a cunostintelor, a abilitatilor si competentelor asistentului social, ca si a timpului necesar pentru implementarea planului

VII. PROGNOSTIC

A.     Care este gradul de incredere privind realizarea planului ?

VIII. REALIZAREA PLANULUI

A.     Stabilirea sarcinilor (Cine va actiona, cum, cand ?)

B.     Utilizarea metodelor adecvate

C.     Utilizarea resurselor si serviciilor adecvate

IX. INCHEIEREA

A.     Evaluarea in comun a gradului de realizare a sarcinilor si a semnificatiei procesului

B.     Tratarea problemelor specifice incheierii si dezangajarii

C.     Stabilizarea si mentinerea castigurilor, a achizitiilor

X. EVALUAREA

A.     Proces continuu

B.     Daca scopurile au fost atinse, daca obiectivele au fost realizate

C.     Daca au fost utilizate metodele cele mai potrivite.