Documente noi - cercetari, esee, comentariu, compunere, document
Referate categorii

Protectia masinilor electrice rotative impotriva supratensiunilor

PROTECTIA MASINILOR ELECTRICE ROTATIVE IMPOTRIVA SUPRATENSIUNILOR


10.1.- Se admite racordarea masinilor electrice rotative cu puteri sub 15.000 kVA direct la liniile electrice aeriene. Racordarea masinilor electrice rotative cu puteri de 15.000 kVA si mai mult la liniile electrice aeriene trebuie sa se faca numai prin intermediul unor transformatoare de separare corespunzatoare.

Observatie In cazul turbogeneratoarelor de mare putere conectate prin transformatoare bloc, unde montarea descarcatoarelor cu rezistenta variabila la tensiunea generatorului nu este admisa, se va mentiona in conditiile tehnice pentru transformatoarele bloc, ca valoarea coeficientului de transmitere a supratensiunii kT, determinata conform indicatiilor de la pct. 7.2.5, sa satisfaca relatia, ( 10.1 )

in care

Uinc.gen este tensiunea de incercare la frecventa industriala (50 Hz) a izolatiei generatorului

Uinc.IT - tensiunea de incercare la impuls de trasnet a izolatiei infasurarii de inalta

tensiune a transformatorului.


10.2.- Schemele de protectie ale masinilor electrice rotative cu puteri sub 15.000 kVA racordate direct la liniile electrice aeriene trebuie sa asigure

a) protectia izolatiei principale (a izolatiei dintre infasurari si corpul masinii)

b) protectia izolatiei intre spire.


10.3.- Nivelul de protectie al schemelor de protectie trebuie sa fie de cel putin 50 kA in cazul unei pante maxime a undei curentului de trasnet de 20 kA/ms.


10.4.- Schemele de protectie a masinilor electrice rotative racordate la liniile electrice aeriene trebuie sa se realizeze prin utilizarea combinata a urmatoarelor elemente

a) descarcatoare cu rezistenta variabila montate pe barele statiei sau la bornele masinii

b) condensatoare de protectie montate pe bare si pe neutrul masinii;

c) descarcatoare cu rezistenta variabila montate pe liniile electrice aeriene

d) conductoare de protectie sau paratrasnete verticale pentru protectia liniilor electrice

aeriene la intrarea lor din statie.


10.5.- Pentru protectia masinilor electrice rotative trebuie sa se utilizeze descarcatoare cu rezistenta variabila de tip special, avand o tensiune de amorsare mai scazuta si o neliniaritate mai pronuntata. In tabelul 10.1 sunt date caracteristicile de baza ale descarcatoarelor cu rezistenta variabila pe baza de oxizi metalici, folosite pentru protectia masinilor electrice rotative.


Tabelul 10.1


Caracteristicile de baza ale descarcatoarelor cu rezistenta variabila pe baza de

oxizi metalici folosite pentru protectia masinilor electrice rotative

Tensiunea nominala a retelei

Tensiunea de functionare continua a descarcatorului

Curentul nominal de descarcare

(unda 8 20 ms)

Tensiunea reziduala la un curent de 10 kA

(unda 8 20 ms)

(kV)

(kV)

(kA)

(kV)

3

6

10

15

2,3

4,6

7,4

11,1

10

10

10

10

10

20

30

45


10.6.- Capacitatea pe bare se determina cu relatia

( 10.2 )

in care

Cbare este capacitatea pe bare compusa din capacitatea echivalenta a barelor si

capacitatea condensatoarelor racordate la bare;

Uind valoarea maxima a supratensiunilor induse inregistrate in practica (300 kV)

Ubare - valoarea limita a tensiunii nepericuloase pentru izolatia masinii

CL - capacitatea liniilor electrice legate galvanic cu generatorul.

Bateriile trifazate de condensatoare trebuie sa se conecteze in stea cu neutrul legat la pamant.


10.7.- Neutrul izolat si accesibil al masinii electrice rotative trebuie protejat prin utilizarea unui descarcator cu rezistenta variabila si de capacitati de protectie.


10.8.- Alegerea unei scheme de protectie trebuie sa se faca printr-un calcul tehnico-economic, in conformitate cu indicatiile din anexa 4.


10.9.- Adaptarea instalatiilor existente in care au fost instalate descarcatoare cu coarne (DC) se va face treptat, in conformitate cu pct. 2.4 din prezentul normativ sau in cazul actiunilor de retehnologizare/ reabilitare a instalatiilor respective.